Zwroty należy odesłać na adres Fundacja ORCHidea ul. Hetmańska 15 60-254 Poznań, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego.